Atok Angah Banjar,

Sebahagian HADIS Rasullullah s.a.w.

 

Berkata Umar r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa merendahkan diri kepadaKu begini (sambil Nabi meletakkan

telapak tangannya ke tanah), nescaya Aku angkatnya begini (sambil

Nabi membalikkan telapak tangannya ke arah langit)."

[Riwayat Ahmad]

 Berkata Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang ingat kepadaKu ketika dia marah, maka Aku pula

akan mengingat kepadanya ketika Aku marah, dan tiadalah Aku

akan membinasakannya bersama orang-orang yang aku binasakan."

(Riwayat Dailami)

 Berkata Umar r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang ziarah kepadaKu di rumahku (Masjidil Haram), atau

di Masjid Rasulullah (di Madinah), ataupun di Baitul Maqdis

(di Palestin), lalu ia mati, maka ia dianggap mati syahid."

[Riwayat Dailami]

 Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang mengingatiKu didalam dirinya, nescaya Aku mengingatinya

di dalam DiriKu. Dan siapa yang mengingatiKu di hadapan orang ramai,

maka Aku akan mengingatinya pula di hadapan ramai yang lebih banyak

dan lebih baik."

[Riwayat Ibnu Syahin]

 Berkata Jarir r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Barangsiapa yang Aku mengambil kedua belah matanya (membutakannya),

nescaya Aku akan menggantikannya dengan syurga."

[Riwayat Thabarani]

 Berkata Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Sesiapa yang sentiasa sibuk berzikir kepadaKu, sehingga tiada masa

untuk memohon kurniaKu, nescaya akan Kuberinya sebaik-baik apa yang

pernah Kuberikan kepada orang-orang yang bermohon."

[Riwayat Bukhari]

 Berkata seorang sahabat bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Sesiapa yang sentiasa sibuk berzikir kepadaKu, sehingga tiada masa

untuk memohon kurniaKu, nescaya akan Kuberinya  (apa yang diperlukan)

sebelum dia memohonKu."

[Riwayat Abu Nu'aim dan Dailami]

 Berkata Abu Said al-Khudri r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Sesiapa yang sentiasa sibuk membaca Al-Quran, sehingga tiada masa untuk

memohon kepadaKu, nescaya akan Kuberinya pahala orang-orang yang bersyukur.

[Riwayat Ibnu Hudzaifah]

 Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang telah mengetahui, bahwasanya Aku ini berkuasa untuk

mengampuni segala macam dosa, maka Aku akan mengampuninya, dan Aku

tidak peduli selama ia tiada menyekutukan sesuatu pun dengan Aku."

[Riwayat Hakim dan Thabarani]

 Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Barang siapa mengerjakan sesuatu amalan dengan menyekutukan selain

Aku di dalam amalan itu, maka amalan itu adalah bagi siapa yang

disekutukannya. Dan aku paling tidak perlu kepada sekutu-sekutu

untuk dipersukutukan."

[Riwayat Ibnu Jarir]

 Berkata Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang tidak redha dengan hukumKu dan takdirKu, maka

ambillah tuhan selain Aku."

[Riwayat Baihaqi]

 Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang mengenal HakKu, merendah diri kepadaKu, tiada pula

menyombong diri di bumiKu, akan aku angkatnya di setinggi-tinggi

tingkat di dalam syurgaKu."

[Riwayat Abu Nua'im]

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: Mencaci dan memaki orang-orang Islam

adalah fasik dan memerangi mereka adalah kafir.

[Bukhari & Muslim]

 Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w katanya: Baginda

telah bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan

bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah

adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia

akan bertanggungjawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah

pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab

terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia juga

akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah

pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin .

[Bukhari & Muslim]

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a katanya: Ketika

Rasulullah s.a.w melalui dua buah kubur, baginda bersabda: Ingatlah,

sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan kerana

melakukan dosa besar. Seorangnya disiksa kerana dulunya dia suka

membuat fitnah dan seorang lagi disiksa kerana tidak membersihkan

dirinya dari air kencingnya. Kemudian baginda meminta pelepah kurma

lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu beliau menanam salah satunya

pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil

bersabda: Semoga pelepah ini boleh meringankan siksanya, selagi ianya belum kering.

[Bukhari & Muslim]

 Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw sabda beliau: "Siapa yang

segera pergi ke masjid, pagi atau petang, nescaya disediakan

Allah tempat baginya di Syurga, setiap dia pergi pagi atau petang.

(Bukhari)

 Berkata Ibnu Abbasa r.a. bahawasanya Nabi s.a.w telah bersabda:

Allah telah berfirman :

"Tiada seorang hambaKu yang Mu'min bertaqarrub kepadaku seperti dia

berzuhud di dunia, dan tiada dia menyembah ibadat kepadaKu seperti

dia menunaikan kefardhuan yang aku wajibkan ke atasnya."

[Riwayat Qudha'i]

Berkata Abu Umamah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Selama hambaku mendekatkan diri kepadaKu dengan mengerjakan

solat-solat sunat, sehingga Aku mencintainya. Maka jadilah

Aku pendengaran yang ia dengar dengannya, dan penglihatan yang

ia melihat dengannya, dan lidah yang ia berbicara dengannya, dan

hati yang ia berfikir dengannya. Apabila ia memohonKu nescaya

Aku kabulkannya. Dan apabila ia memintaKu, nescaya aku memberinya.

Dan apabila ia meminta pertolonganKu, nescaya Aku memberinya

pertolongan. Dan sebaik-baik ibadat yang dibuat oleh hambaKu ialah

memberi nasihat kerana Aku."

[Riwayat Thabarani]

 Berkata Aisyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Laksanakanlah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebelum tiba saatnya

kamu memohon kepadaKu, maka tiada akan Kukabulkan (permohonanmu),

dan kamu meminta kepadaKu, maka tiada Kuberimu, dan kamu memohon

pertolonganKu, maka tiadalah akan Kuberi pertolongan kepada kamu."

[Riwayat Dailami]

 Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Sesiapa yang menghina WaliKu, maka Aku telah menyediakan diri

untuk berperang dengannya. Dan aku tidak pernah teragak-agak

dalam sesuatu perbuatan yang Aku putuskan, seperti teragak-agaknya

Aku untuk meragut nyawa hambaKu yang Mu'mi, dia bencikan mati,

sedang aku benci untuk menyakiti hatinya, akan tetapi mati itu

mesti akan berlaku juga."

[Riwayat Bukhari]

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda:"Setelah

Allah menciptakan makhlukNya, ditulisNya satu tulisan untuk diriNya dan

diletakkannya di sisiNya di atas 'Arasy, yaitu "Sesungguhnya sayangKu melebihi marahKu."

(Bukhari)

 Dari Usamah r.a. katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

"Ada seorang laki-laki dihadapkan pada hari kiamat, lalu dicampakkan ke

dalam neraka, maka keluarlah ususnya, kemudian ia berputar-putar

sebagaimana keldai berputar-putar si sekitar gilingan. Isi neraka lalu

berkumpul di sekelilingnya, sabil berkata: "Hai Polan! Bagaimana keadaan

engkau? Bukankah engkau pernah menyuruh kami berbuat baik dan melarang

kami berbuat jahat?" Jawab orang itu:"Saya pernah menyuruh kamu berbuat

baik, tetapi saya sendiri tiada mengerjakannya. Saya pernah mencegah

kamu berbuat jahat, tetapi saya sendiri mengerjakannya."

(Bukhari)

 Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, "Telah bersabda Rasulullah saw:

Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua hal: seseorang yang diberi oleh

Allah ta'ala harta kekayaan maka dipergunakan untuk mempertahankan

Al-Haqq(kebenaran), dan seseorang yang diberi oleh Allah hikmat/ilmu,

maka ia mempergunakan dan mengajarkannya."

(HR Bukhari-Muslim)

Dari Abu Umamah Al-bahili ra, ia berkata, saya mendengar

Rasulullah saw bersabda, "Bacalah Al Qur'an. Karena ia pada hari

kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaát kepada para pembacanya."

(Hadith sahih, riwayat Muslim)

 Dari Abdullah bin Masúd ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur'an), maka ia

akan memperoleh pahala satu amal kebajikan, dan pahala satu amal

kebajikan dilipatkan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan bahwa

Alif-lam-mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf , lam adalah satu huruf, dan mim juga satu huruf."

(Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Al-Darimi. Menurut At-Tirmidzi hadits ini hasan sahih)

 Dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang

membaca Al Qur'an dan ia pandai (hafal) dalam membacanya, ia akan

bersama para malaikat menjadi utusan yang mulia lagi suci. Sedangkan

orang yang membaca AlQur'an tetapi ia terbata-bata kesulitan, serta

kesukaran dalam membacanya, ia akan memperoleh dua pahala."

(Hadits sahih, riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Darimi)

 "Tidak akan masuk Syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar

biji yang halus daripada (sifat) takabur, lalu berkata seorang lelaki:

Sekiranya seorang lelaki itu suka kepada pakaian yang elok dan kasut

yang baik, (lalu) sabda Rasulullah S.A.W lagi: Sesungguhnya Allah itu

cantik, Ia suka kepada yang cantik; Takabur itu adalah tidak mahu

menerima kebenaran dan menghina orang lain."

(Riwayat Muslim drp. Ibn Mas'ud)

 Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: Tiga

perkara, jika terdapat di dalam diri seseorang maka dengan perkara

itulah dia akan memperolehi kemanisan iman: Seseorang yang mencintai

Allah dan RasulNya lebih daripada selain keduanya, mencintai seorang

hanya kerana Allah, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah

menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam Neraka.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Nu'man bin Basyir r.a katanya: Rasulullah

s.a.w bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang

dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah

satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.

[Bukhari & Muslim]

 Dari Anas ra, katanya Nabi saw bersabda: "Tidak (sempurna) iman

seseorang kamu sebelum ia lebih mencintai aku daripada mencintai

ibu-bapanya, anaknya dan manusia umumnya." (Bukhari)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w

bersabda: Apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu

hari, janganlah bercakap tentang perkara yang keji dan kotor. Apabila

dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seseorang, hendaklah dia

berkata: Sesungguhnya hari ini aku berpuasa, sesungguhnya hari ini aku berpuasa.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:

Hendaklah kamu bersahur kerana di dalam bersahur itu ada keberkatannya.

[Bukhari & Muslim]

 Zaid bin Thabit r.a katanya: Kami pernah bersahur bersama Rasulullah

s.a.w. Setelah itu kami pun menunaikan sembahyang Subuh. Kemudian aku

bertanya: Berapakah selang waktu di antara keduanya? Baginda menjawab:

Kira-kira bacaan lima puluh ayat.

[Bukhari & Muslim]

 "Hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim enam perkara: Apabila engkau

bertemu dengannya, hendaklah engkau memberi salam, apabila beliau menjemputmu

hendaklah engkau menunaikan jemputannya, apabila beliau menasihatimu, hendaklah

engkau juga menasihatinya, apbila beliau bersin dan menyebut "AlhamduliLlah"

hendaklah engkau menyebut :YarhamukaLlah", apabila beliau sakit hendaklah engkau

menziarahinya dan apabila beliau meninggal dunia hendaklah engkau mengiringi jenazahnya."

(Hadis riwayat Muslim).

 "Barangsiapa yang menyeru manusia kepada hidayah, dia mempunyai pahala

seperti pahala yang dicapai oleh orang yang menyahut seruannya tanpa mengurangi

pahala mereka yang menyambut seruannya, semakin banyak orang yang mengikuti

seruannya semakin berlipat ganda pahala yang diperolehinya."

(Riwayat Muslim)

 Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali

seorang laki-laki berduaan sahaja dengan seorang wanita, melainkan dengan

didampingi seorang mahram." Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata:

"Isteri saya pergi haji, sedangkan saya telah ditetapkan untuk ikut dalam

peperangan ini dan peperangan itu." Rasul berkata: "Kembalilah, dan pergilah haji bersama dengan isterimu."

[Bukhari]

 "Barangsiapa beriman kpd Allah dan hari Akhir, maka jgn sekali-kali

bersendirian dgn seorg perempuan yg tidak bersama mahramnya, kerana yg ketiga ialah syaitan"

(HR Ahmad)

 Nabi SAW bersabda, maksudnya: " Kamu akan dapati sejahat-jahat orang

ialah yang bermuka dua, yang datang ke sini dengan satu muka dan ke sana dengan muka yang lain."

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

 "Perumpamaan orang-orang Mu'min yang membaca Al-Qur'an bagaikan

buah utrujah, baunya harum dan rasanya juga ni'mat. Dan perumpamaan

orang mu'min yang tidak suka membaca Al-Qur'an bagaikan buah korma, rasanya manis tapi tidak berbau harum."

(H.R. Muttafaq 'alaih).

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Beliau mendengar Rasulullah

s.a.w bersabda: Apa pendapat kamu sekiranya terdapat sebatang sungai di hadapan

pintu rumah salah seorang dari kamu dan dia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak

lima kali. Apakah masih lagi terdapat kotoran pada badannya? Para Sahabat menjawab:

Sudah pastinya tidak terdapat sedikit pun kotoran pada badannya. Lalu baginda

bersabda: Begitulah perumpamaannya dengan sembahyang lima waktu. Allah

menghapuskan segala kesalahan mereka.

[Bukhari & Muslim]

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya: Sesungguhnya

Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu saling benci membenci, dengki

mendengki dan sindir menyindir. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah

yang bersaudara. Haram seseorang Muslim berkelahi dengan saudaranya

lebih dari tiga hari lamanya.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya Sesungguhnya

Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu berbicara dengan ucapan yang

buruk, janganlah kamu sindir menyindir, janganlah kamu memperdengarkan

khabar orang lain dan janganlah sebahagian kamu menjual atas jualan

sebahagian yang lain. Sementara itu, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Ayub al-Ansari r.a katanya: Sesungguhnya

Rasulullah s.a.w bersabda: Haram bagi seseorang muslim berkelahi dengan

saudaranya lebih dari tiga malam, apabila keduanya bertemu saling

memalingkan mukanya. Sementara itu, yang terbaik di antara keduanya

adalah mereka yang mula mengucapkan salam.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w

bersabda: Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Setiap orang

muslim yang aku caci maki atau aku kutuk atau aku pukul, maka jadikanlah

itu sebagai zakat dan rahmat baginya.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w katanya:

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya

Allah itu Maha Lembut, Dia suka akan kelembutan. Allah akan memberikan

balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Ummu Kalsum binti Uqbah r.a katanya:

Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

Bukanlah dikira sebagai pendusta jika seseorang mendamaikan

perselisihan di antara manusia. Beliau berkata yang baik dan

menyampaikan yang baik pula.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya

Rasulullah s.a.w bersabda: Kekuatan itu tidak dibuktikan dengan

kemenangan bertumbuk. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat

mengawal dirinya ketika sedang marah.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin al-As r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: Di antara dosa-dosa besar ialah seorang

lelaki mencerca kedua orang tuanya. Para Sahabat bertanya: Wahai

Rasulullah! Adakah akan berlaku seorang lelaki memaki-hamun kedua orang

tuanya? Rasulullah menjawab dengan bersabda: Ya. Seorang lelaki yang

memaki hamun bapa seorang lelaki lain, nescaya lelaki itu memaki kembali

bapanya, begitu juga sekiranya seorang lelaki memaki hamun ibu seorang

lelaki lain, nescaya lelaki itu juga akan memaki hamun ibunya.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya: Nabi s.a.w

pernah menceritakan tentang dosa-dosa besar. Baginda bersabda:

Menyekutukan Allah, mengherdik kedua-dua ibubapa, membunuh dan

berkata dengan kata-kata palsu.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan oleh Abu Bakrah r.a katanya: Ketika kami bersama

Rasulullah s.a.w, baginda telah bersabda: Mahukah aku ceritakan

kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Ianya tiga perkara, iaitu

mensyirikkan Allah, mengherdik kedua ibu bapa dan bersaksi palsu

atau kata-kata palsu. Semasa Rasulullah bersabda, baginda sedang

bersandar lalu duduk. Baginda terus mengulangi sabdanya sehingga kami

berkata: Semoga baginda berhenti dari menyebut Hadis tersebut.

[Bukhari & Muslim]

Sabda Rasulullah saw maksudnya:

"Siapa yang menjurusi satu jalan untuk mencari ilmu padanya nescaya

Allah akan mempermudahkan padanya jalan ke syurga."

(Muslim)

 Dari 'Adi b Hatim r.a. bahawa Nabi saw menyebut neraka, lalu

memalingkan mukanya dan memohon berlindung dari neraka. Kemudian

beliau menyebutnya sekali lagi, lalu memalingkan mukanya dan memohon

berlindung dari neraka. Kemudian beliau bersabda: "Peliharalah dirimu

dari neraka, walaupun memberikan sebelah korma. Siapa yang tidak

sanggup hendaklah dengan mengucapkan perkataan yang baik."

[Bukhari]

 Sabda Rasulullah SAW:

"Keberangkatan mayat itu diiringi oleh tiga hal, iaitu:

keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatannya. Yang

dua akan pulang kembali, dan satunya kan tetap tinggal.

Yang pulang adalah keluarga dan harta bendanya, sedang yang tetap tinggal ialah amalnya." 

(HR.Bukhari dan Muslim)

"Barangsiapa bersembahyang Jemaah di waktu Isya' maka seolah-olah

dia berdiri bersembahyang setengah dari malam & barangsiapa solat subuh

berjemaah maka seolah-olah dia bersembahyang sepanjang malam. 

(Riwayat Muslim)

 "Barangsiapa yang Allah jadikan sebagai pemimpin rakyat, kemudian ia

tidak jujur kepada mereka, maka Allah mengharamkan ke atasnya Syurga". 

(HR Al Bukhari)

 "Penguasa yang adil itu, Allah akan menaungi mereka pada satu

hari yang tiada naungan lagi melainkan naunganNya". 

(HR Mulsim)

 "Apabila seseorang hakim itu berhukum lalu berijtihad dan

ijtihadnya betul maka dia akan mendapat dua pahala, dan apabila

dia berhukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah maka dia akan

mendapat satu pahala."

[Muslim]

 Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Terdapat beberapa orang

dari kalangan Sahabat Rasulullah s.a.w telah bermimpi melihat Lailatulqadar

pada tujuh hari yang terakhir. Rasulullah s.a.w bersabda: Mengikut

Pandanganku, mimpi kamu bertepatan dengan tujuh hari yang terakhir. Oleh

itu sesiapa yang ingin mencarinya hendaklah mencarinya pada tujuh hari

yang terakhir tersebut.

[Bukhari & Muslim]

 Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila tiba bulan Ramadhan,dibukakan pintu langit,

dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan."

[Bukhari]

 Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila datang bulan Ramadhan, dibukakan semua pintu syurga." 

[Bukhari]

 "Siapa yang membaca tiap habis shalat, Subhanallah 33 kali,

Alhamdulillah 33  kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu untuk mencukupkan

bilangan seratus membaca 'Laa ilaaha illallah

wahdahu laa syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu  wahuwa

'alaa kulli syai'in qadir' maka akan diampunkan

baginya semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih air laut." 

(HR Muslim)

Dari Abu Mas'ud ra, katanya Nabi SAW bersabda: "Apabila seorang

laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas,

maka (pahala) nafkah itu sama dengan (pahala) sadaqah." 

(Sahih Bukhari)

 Dari Abu Hurairah ra, katanya: Ada seorang laki-laki yang

biasanya banyak makan. Setelah masuk Islam, makannya sedikit.

Hal itu diceritakan orang kepada Rasulullah SAW. Beliau

bersabda: Orang yang beriman makan untuk satu perut. Orang kafir makan untuk tujuh perut." 

(Sahih Bukhari)

 Abu Musa ra mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda: "Orang

yang paling besar pahala solatnya ialah orang yang paling jauh

(dari Masjid). Dan sesudah itu ialah orang yang menunggu-nunggu

waktu untuk solat sehingga ia solat dengan imam, lebih besar

pahalanya daripada ia solat (sendiri) kemudian tidur." 

(Bukhari)

 "Tidak ada dari hari-hari yang dilakukan padanya amalan-amalan

yang lebih dikasihi oleh Allah daripada hari ini(iaitu hari-hari

permulaan Zulhijjah 1-10hb). Para sahabat bertanya: Biarpun

tanpa jihad di jalan Allah? Baginda menjawab: Jihad dalan Allah

pun tidak, kecuali seorang yang keluar menyabong nyawanya dan

mengorbankan hartanya dan tidak kembali lagi"

Diriwayatkan oleh semua kecuali Muslim dan Nasa'i

 "Tidak ada hari yang lebih mulia pada pandangan Allah dan tidak

ada amalan yang lebih dikasihi Allah selain dari apa yang ada

dalam sepuluh hari ini. Oleh itu ucapkanlah tahlil(Lailahaillallah),

takbir (Allahu Akbar) dan tahmid (Alhamdulillah) banyak-banyak dalam hari-hari tersebut"

 Daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW telah bersabda: "Adakah kamu

tahu siapakah orang papa(muflis) pada Hari Kiamat?" Jawab sahabat RA, "Orang

papa yang kami tahu ialah orang yang habis wang dan harta bendanya." Baginda

bersabda lagi: "Sesungguhnya orang yang papa pada hari itu ialah orang

yang mengerjakan sembahyang, puasa dan berzakat, di samping itu mereka

suka mencaci atau memaki hamun, menuduh dengan sewenang-wenang, memakan

harta orang lain, membunuh manusia dengan kejam dan memukul orang yang tidak

bersalah. Segala amal kebajikannya yang dikerjakannya akan digunakan bagi

menampung kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Sekiranya

kebajikannya tidak cukup, maka baki kesalahannya akan dicampur dengan

kesalahan orang yang dianiaya lalu dibebankan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka." 

(Riwayat Muslim)

 Dari Abu Musa r.a., katanya: Ada sebuah rumah terbakar di Madinah

pada suatu malam ketika penghuninya tidur. Keadaan itu diceritakan

orang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata: "Api ini musuh kamu.

Kalau kamu tidur padamkanlah"

(Bukhari)

 Dari 'Aisyah ra katanya: Rasulullah SAW bersabda: "Orang

yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bermusuh-musuhan." 

(Bukhari)

 Aswad r.a. berkata bahwa ia bertanya 'Aisyah r.a., katanya: "Apakah

yg diperbuat Nabi dalam rumah tangganya?" Jawab 'Aisyah, "Beliau juga

melakukan pekerjaan rumah tangga, menolong isteri beliau. Dan apabila

waktu solat telah tiba, beliau pergi solat."

(Sahih Bukhari)

Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Siapa yang tiada memohon kepada Aku, nescaya aku murka terhadapnya." 

(Riwayat Askari)

 Berkata Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Inilah agama yang sudah Aku meredhainya untuk DiriKu, dan tiada

dapat mempereloknya kecuali sifat kedermawanan dan budipekerti yang

luhur, maka muliakanlah dia dengan kedua-dua sifat ini selama kamu memeluknya."

(Riwayat Rafi'i)

 Berkata Ubaidah bin as-Shamit r.a. bahwasanya

Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Patutlah menerima kasih-sayang Ku bagi orang-orang yang berkumpul kerana Aku."

(Riwayat Thabarani)

 Berkata Mu'az r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Patutlah menerima kasih-sayangKu bagi orang-orang yang saling

cinta kasih kerana Aku, dan orang yang saling berkumpul kerana Aku,

dan orang yang saling berbantu-bantuan kerana Aku,

dan orang yang saling ziarah-menziarahi kerana Aku."

(Riwayat Ibnu Hiban dan Baihaqi)

 Berkata Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Demi kemuliaanKu, dan kebesaranKu, dan rahmatKu, tidak sekali-kali

akan ku biarkan seorang pun yang mengucap Laa Ilaaha Illallaah di dalam neraka."

(Riwayat Tammam)

 Berkata Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Demi kemulianKu, dan keesaanKu dan ketinggian kedudukanKu, dan keperluan

sekalian makhlukKu kepadaKu, dan bersemayamKu di atas ArasyKu, bahwasanya

Aku malu terhadap hamba-hambaKu lelaki dan perempuan yang telah lanjut

usianya di dalam Islam untuk Aku menyiksanya pula."

(Riwayat Khalili dan Rafi'i)

 Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Demi kemuliaanKu, dan demi kesabaranKu, Aku akan menimpakan balasan

yang berat ke atas si Zalim di dunia dan akhirat, dan aku juga akan

membalasa orang yang melihat seorang yang terzalim dan ia dapat

menolongnya, tetapi ia tidak menolong."

(Riwatat Thabarani)

 Berkata Ali r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Laa Ilaaha Illallaah itu percakapanKu, dan Akulah dia. Maka

barangsiapa yang mengucapkannya, masuklah ia kedalam bentengKu,

dan terselamatlah ia dari seksaanKu."

(Riwayat Ibnun Najjar)

 Berkata Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Tiadalah akan Aku terima amalan itu, melainkan jika ditujukan semata-mata untuk DiriKu."

(Riwayat Bukhari)

 Berkata Alhasan r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Tiadalah aku menghimpunkan ke atas hambaKu dua ketakutan, dan tiada

juga Aku menghimpunkan baginya dua keamanan. Jika dia merasa aman

daripadaKu di dunia, akan Aku takutkannya di Hari Kiamat. Dan jika

dia merasa takut kepadaKu di dunia, akan Aku amankannya di Hari

Akhirat. Dan diriwayat lain: "Jika dia merasa aman daripadaKu

di dunia, akan Aku takutkannya di hari Aku menghimpunkan sekalian

hamba-hambaKu. Dan jika dia takut kepadaKu di dunia, akan Aku

amankannya pada hari Aku menghimpunkan sekalian hamba-hambaKu.

(Riwayat Ibnul Mubarak dan Abu Nu'aim)

 Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Tiadalah Nazar itu mendatangkan untuk anak Adam sesuatu yang tidak

aku takdirkan sebelumnya, akan tetapi Nazar itu akan membawanya kepada

takdir itu. Sebenarnya dengan Nazar itulah, telah Aku takdirkan untuk

mengeluarkan dari sibakhil, maka dia pun akan memberikan kepadaKu

sesuatu yang tidak pernah dia memberikannya sebelum itu."

(Riwayat Bukhari,Nasa'i dan Ahmad)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w

bersabda: Allah s.w.t akan turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam

yang terakhir, seraya berfirman: Sesiapa yang berdoa kepadaKu, maka Aku akan menerima

permintaannya dan sesiapa yang meminta keampunan dariKu maka Aku akan mengampuninya.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w

bersabda: Allah tersenyum (reda) terhadap dua orang lelaki, salah seorang darinya

membunuh yang seorang lagi namun kedua-duanya dimasukkan ke dalam Syurga. Para

Sahabat bertanya: Bagaimana boleh terjadi begitu wahai Rasulullah? Baginda bersabda:

Seseorang yang ikut berperang pada jalan Allah lalu beliau mati syahid, kemudian

orang yang membunuh tadi telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya. Setelah

memeluk Islam beliau juga turut keluar berperang pada jalan Allah, kemudian beliau

juga mati syahid. [Bukhari & Muslim]

 Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radiyallahu 'anh khadam Rasulullah

sallallahu 'alayhi wa sallam dari Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam,

sabdanya:

"Tiada beriman seorang kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa

yang ia cintai untuk dirinya."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.)

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Doa

seseorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru menyebabkan dia berkata:

Aku berdoa tetapi tidak dimakbulkan.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w katanya: Nabi s.a.w sering

berdoa ketika sembahyangnya dengan berkata: yang bermaksud: Ya Allah! Sesungguhnya

aku memohon perlindungan kepadaMu daripada siksa kubur dan aku memohon perlindungan

kepadaMu daripada fitnah Dajjal. Aku juga memohon perlindungan kepadaMu daripada

fitnah semasa hidup dan selepas mati. Ya Allah! Aku memohon perlindungan kepadaMu

dari segala dosa dan hutang. Aisyah berkata lagi: Seseorang telah berkata kepada

Rasulullah s.a.w: Alangkah banyaknya kamu memohon perlindungan dari beban hutang

wahai Rasulullah! Lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya seseorang yang sudah terkena

beban hutang, apabila dia berkata-kata dia akan berdusta dan apabila berjanji dia akan mengingkari.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan drpd Abu Musa r.a katanya:

Drpd Nabi s.a.w baginda bersabda:

Sesungguhnya perumpamaan berkawan dgn org yg soleh dan berkawan dgn org

yg jahat adalah seperti seseorang yg membawa minyak wangi dan seseorang

yg meniup dapur tukang besi. Org yg membawa minyak wangi, mungkin beliau

akan memberikannya kpd mu atau mungkin kamu akan membeli darinya dan

mungkin kamu akan mendapat bau yang harum darinya. Manakala org yang

meniup dapur tukang besi, mungkin beliau akan membakar pakaianmu dan

mungkin kamu akan mendapat bau yg tidak elok.

[Bukhari&Muslim]

 Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: Di antara tanda-tanda hampir Kiamat

ialah terhapusnya ilmu Islam, munculnya kejahilan, ramainya

peminum arak dan perzinaan dilakukan secara terang-terangan.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a katanya: Rasulullah s.a.w

bersabda: Beberapa hari sebelum munculnya hari Kiamat, ilmu Islam

dihapuskan, timbulnya kejahilan dan banyak berlaku jenayah terutama jenayah pembunuhan.

[Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w

bersabda: Akan muncul suatu ketika di mana ilmu Islam dihapuskan, muncul

berbagai fitnah, berleluasanya sifat kedekut dan banyak berlaku jenayah.

Sahabat bertanya: Apakah jenayah yang dimaksudkan? Rasulullah s.a.w

bersabda: Iaitu jenayah pembunuhan.

[Bukhari & Muslim]

 Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a: Diriwayatkan drpd Alqamah r.a katanya: Aku

pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a. Kami bertemu dgn Othman r.a

yg kemudian menghampiri Abdullah r.a. Setelah berbincang beberapa ketika,

Othman r.a bertanya: Wahai Abu Abdul Rahman: Mahukah aku jodohkan kamu dgn

seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan

kembali masa lampaumu yg indah. Mendengar tawaran itu Abdullah r.a menjawab:

Apa yg kamu ucapkan itu adalah sejajar dgn apa yg pernah disabdakan oleh

Rasulullah [s.a.w] kpd kami: Wahai golongan pemuda! Sesiapa di antara kamu yg

telah mempunyai keupayaan iaitu zahir dan batin utk berkahwin, maka hendaklah

dia berkahwin. Sesungguhnya perkahwinan itu dapat menjaga pandangan mata dan

menjaga kehormatan. Maka sesiapa yg tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa

kerana puasa itu dapat mengawal iaitu benteng nafsu.

[Bukhari & Muslim]

Berkata Mu'az bin Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

Allah telah berfirman:

"Tiadalah Aku diingati oleh hambaKu didalam dirinya sendiri, melainkan

aku akan mengingatinya didalam himpunan malaikatKu, dan tiadalah Aku

diingatinya di dalam himpunan orang ramai, melainkan Aku mengingatinya

di dalam himpunan para Nabi di syurga tertinggi."

(Riwayat Thabarani)

 Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., sabdanya, "Allah swt. akan memberikan

naungan kepada tujuh golongan manusia pada hari kiamat, di mana tidak ada

naungan ketika itu kecuali naungan Allah :

1.Imam (pemimpin) yang adil.

2.Pemuda yang terdidik/terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah.

3.Seseorang yang hatinya terpaut di masjid.

4.Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah; mereka berkumpul kerana

Allah dan berpisah kerana Allah.

5.Seorang lelaki yang dirayu untuk berbuat keji oleh seorang wanita yang cantik,

lantas ia menolak dengan berkata lembut, "Aku takut kepada Allah".

6.Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan

kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya.

7.Seorang yang mengingat Allah waktu bersunyi-sunyi, lantas meleleh air matanya."

(HADIS SAHIH BUKHARI/MUSLIM)

 Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi saw. bersabda : "Pahala solat berjemaah

melebihi pahala solat bersendirian dua puluh lima derajat. Malaikat malam dan

malaikat siang bertemu pada waktu Subuh." Kata Abu Hurairah selanjutnya,

"Kerana itu bacalah Qur'an pada waktu subuh, kerana membacanya waktu subuh

disaksikan para malaikat."

(HADIS SAHIH BUKHARI/MUSLIM)