ALBUM GAMBAR PESERTA. 

Kasmah dan 2 peserta kursus Perniagaan  pada 22.04.2005.