ALBUM GAMBAR PESERTA. 

Bergambar dengan 2 Ejen Pelancongan  pada 29.04.2005.